1banner logo3
1misterair3
2FREE ok

 แอร์มิตซูบิชิ MITSUBISHI Electric MR.SLIM

 
                                               

                                       

 แอร์มิตซู โปรโมชั่นราคาพิเศษ !!!

วันนี้ - 31 มกราคมนี้ (จำนวนจำกัด)

แอร์ MITSUBISHI รุ่น ECONO น้ำยา R32 NEW *สินค้าใหม่

รับประกันคอม 5 ปี แผงคอล์ยเย็นและแผงคอล์ร้อน 3 ปี อะไหล่ 1 ปี

MODEL BTU EER เบอร์ ดาว ราคาพร้อมติดตั้ง  
MS-GN09VF 9,212 13.22 5 - 14,300 บาท ***ฟรีทุกอย่าง !!!
MS-GN13VF
12,966 13.18 5 - 17,300 บาท ***ฟรีทุกอย่าง !!!

MS-GN15VF

14,330 13.35 5 -

20,400 บาท

***ฟรีทุกอย่าง !!!

MS-GN18VF

18,084 13.06 5 -

 25,000 บาท

***ฟรีทุกอย่าง !!!

MS-GN24VF

22,519 13.36 5 -  38,700 บาท ***ฟรีทุกอย่าง !!!

 

หมายเหตู : แผงคอล์ยร้อนเป็นอลูมิเนียม (ยกเว้น รุ่น MS-GN09VF เป็นทองแดง)

 

 

                  

แอร์ MITSUBISHI รุ่น HAPPY INVERTER KS Series

น้ำยา R32 *NEW สินค้ารุ่นใหม่ล่าสุด 2021

รับประกันคอม 5 ปี แผงคอล์ยเย็นและแผงคอล์ร้อน 3 ปี อะไหล่ 1 ปี

MODEL BTU SEER เบอร์ ดาว ราคาพร้อมติดตั้ง  
MSY-KS09VF 8,871 15.97 5    13,600 บาท

***ฟรีทุกอย่าง !!!

MSY-KS13VF 12,283 17.26 5  

 16,200 บาท

***ฟรีทุกอย่าง !!!
MSY-KS15VF 14,330 15.93 5    19,900 บาท ***ฟรีทุกอย่าง !!!
MSY-KS18VF  17,742 15.97 5    24,400 บาท ***ฟรีทุกอย่าง !!!
MSY-KS24VF 22,519 17.03 5    37,400 บาท ***ฟรีทุกอย่าง !!!

หมายเหตู : แผงคอล์ยเย็นเป็นทองแดง แผงคอล์ยร้อนเป็นอลูมิเนียม

                 

แอร์ MITSUBISHI รุ่น Standard INVERTER JS Series

น้ำยา R32 *NEW สินค้ารุ่นใหม่ล่าสุดปี 2021

รับประกันคอม 5 ปี แผงคอล์ยเย็นและแผงคอล์ร้อน 3 ปี อะไหล่ 1 ปี

MODEL BTU SEER เบอร์ ดาว ราคาพร้อมติดตั้ง  
MSY-JS09VF 8,871 19.00 5  16,200 บาท

***ฟรีทุกอย่าง !!!

MSY-JS13VF 12,283 19.00 5

 19,300 บาท

***ฟรีทุกอย่าง !!!
MSY-JS15VF 14,330 18.97 5  22,200 บาท ***ฟรีทุกอย่าง !!!
MSY-JS18VF  17,742 18.36 5  27,000 บาท ***ฟรีทุกอย่าง !!!
MSY-JS24VF 22,519 18.32 5  40,800 บาท ***ฟรีทุกอย่าง !!!

หมายเหตู : แผงคอล์ยเย็นเป็นทองแดง แผงคอล์ยร้อนเป็นอลูมิเนียม                                                      

                                               
แอร์ MITSUBISHI รุ่น SUPER INVERTER น้ำยา R32 สินค้าใหม่ล่าสุด 
                  รับประกันคอม 5 ปี แผงคอล์ยเย็นและแผงคอล์ร้อน 3 ปี อะไหล่ 1 ปี
MODEL BTU SEER เบอร์ ดาว ราคาพร้อมติดตั้ง  
MSY-GR09VF 9,554 21.80 5  18,600 บาท

***ฟรีทุกอย่าง !!!

MSY-GR13VF 12,624 21.97 5

 21,900 บาท

***ฟรีทุกอย่าง !!!
MSY-GR15VF 14,330 21.46 5 25,700 บาท  ***ฟรีทุกอย่าง !!!
MSY-GR18VF  17,742 21.19 5 29,200 บาท  ***ฟรีทุกอย่าง !!!
MSY-GR24VF 22,519  20.74 5 43,900 บาท  ***ฟรีทุกอย่าง !!!
MSY-GR30VF 27.978 18.87 5 54,500 บาท  ***ฟรีทุกอย่าง !!!

 

 

หมายเหตู : แผงคอล์ยเย็นและคอล์ยร้อนเป็นทองแดง 
 
 
แอร์ MITSUBISHI รุ่น 3D MOVE EYE HUMAN SENSOR B/R/V มี 3 สี
MODEL BTU SEER เบอร์ ราคาพร้อมติดตั้ง  
MSZ-LN09VF 8,871 25.62 5 32,900 บาท ***ฟรีทุกอย่าง !!!
MSZ-LN13VF 12,966  22.26 5 34,900 บาท   ***ฟรีทุกอย่าง !!!
MSZ-LN18VF 18,084 21.27 5 49,900 บาท   ***ฟรีทุกอย่าง !!!

 

 

 

 

 

 

 

 หมายเหตู : แผงคอล์ยเย็นและคอล์ยร้อนเป็นทองแดง

 

                                                 
แอร์ MITSUBISHI รุ่น WIDE & LONG JR Series INVERTER สินค้าใหม่ล่าสุด! 2021
MODEL BTU SEER เบอร์ ราคาพร้อมติดตั้ง  
MSY-JR34VF 33,096 16.79 5 53,900 บาท    ***ฟรีทุกอย่าง !!!

 
 
แอร์ MITSUBISHI รุ่น FLEXY TYPE แบบตั้ง/แขวน รีโมทไร้สาย สินค้าใหม่
MODEL BTU EER เบอร์ ราคาพร้อมติดตั้ง  
MCF-SD13VD 12,711.06 - - 24,500 บาท ***ฟรีทุกอย่าง !!!
MCF-D18VD 16,143.20 - - 29,500 บาท    ***ฟรีทุกอย่าง !!!
MCF-D24VD   21,200 - - 34,500 บาท    ***ฟรีทุกอย่าง !!!