1banner logo4
1misterair3
2FREE ok

 

 

 

แอร์ไดกิ้น DAIKIN

                                                     

 

                                               

 

แอร์ไดกิ้น โปรโมชั่นราคาพิเศษ !!! ทุกรุ่น

วันนี้ - 31 พฤษภาคมนี้ (จำนวนจำกัด)

แอร์ DAIKIN รุ่น FTM SMASH II น้ำยา R-32 สินค้าใหม่ 
คอมรับประกัน 5 ปี แผงคอยล์เย็น 3 ปี แผงคอยล์ร้อนและอะไหล่ 1 ปี
รับประกันหลังการติดตั้งนาน 1 ปี
MODEL BTU EER เบอร์ ดาว

ราคาโปรโมรชั่นพิเศษ

พร้อมติดตั้ง

 
FTM09PV2S 9,200 13.38 5   12,900 *ฟรีทุกอย่าง !!!
FTM13PV2S 13,000 13.22 5   15,300 *ฟรีทุกอย่าง !!!
FTM15PV2S 14,400 14.31   5 - 18,500 *ฟรีทุกอย่าง !!!
FTM18PV2S 18,090 13.04 5    23,100 *ฟรีทุกอย่าง !!!
FTM24PV2S   22,530 13.04   5     37,300 *ฟรีทุกอย่าง !!!
FTM28PV2S  24,500  12.33      40,500
*ฟรีทุกอย่าง !!!  

 หมายเหตู : แผงคอยล์เย็นและคอยล์ร้อนเป็นทองแดง

                                    

แอร์ DAIKIN รุ่น SUPER COOL Series น้ำยา R-32 *2022

รุ่นใหม่ล่าสุด

คอมรับประกัน 5 ปี แผงคอยล์เย็น 3 ปี แผงคอยล์ร้อนและอะไหล่ 1 ปี

รับประกันหลังการติดตั้งนาน 1 ปี

MODEL BTU SEER เบอร์ ดาว

ราคาโปรโมรชั่น

พร้อมติดตั้ง

 

FTKQ09WV2S NEW

9,200 17.49    14,000 *ฟรีทุกอย่าง !!!
FTKQ12WV2S NEW 12,300 17.45   5    16,600 *ฟรีทุกอย่าง !!!
FTKQ15WV2S NEW 15,000 17.49 5    19,900 *ฟรีทุกอย่าง !!!
FTKQ18WV2S NEW 18,100 17.47 5    24,200 *ฟรีทุกอย่าง !!!
FTKQ24UV2S 20,500 17.49 5    33,200 *ฟรีทุกอย่าง !!!
FTKQ24WV2S NEW 20,500 17.49 5 - 35,400 *ฟรีทุกอย่าง !!!

  หมายเหตู : แผงคอยล์เย็นและคอยล์ร้อนเป็นทองแดง

                                                    

แอร์ DAIKIN  SMART Inverter น้ำยา R-32 *2022

                           รุ่น FTKF-W SERIES

คอมรับประกัน 5 ปี แผงคอยล์เย็น 3 ปี แผงคอยล์ร้อนและอะไหล่ 1 ปี

               รับประกันหลังการติดตั้งนาน 1 ปี

MODEL BTU SEER เบอร์ ดาว

ราคาโปรโมรชั่น

พร้อมติดตั้ง

 

FTKF09WV2S NEW

9,200 19.12  16,300 *ฟรีทุกอย่าง !!!
FTKF12WV2S NEW 12,300 19.22 5  19,000 *ฟรีทุกอย่าง !!!
FTKF15UV2S 15,000 18.10 5  21,500 *ฟรีทุกอย่าง !!!
FTKF15WV2S NEW 15,000 18.10 5  23,600 *ฟรีทุกอย่าง !!!
FTKF18WV2S NEW 18,100 18.69 5  26,400 *ฟรีทุกอย่าง !!!
FTKF24WV2S NEW 20,500 18.40 5  38,500 *ฟรีทุกอย่าง !!!

 หมายเหตู : แผงคอยล์เย็นและคอยล์ร้อนเป็นทองแดง

                     

 ***รุ่นใหม่ 2022 SMART INVERTER-น้ำยา R32
แอร์ DAIKIN รุ่น HI-STANDARD INVERTER(FTKC-W) สินค้าใหม่ล่าสุด
คอมรับประกัน 5 ปี แผงคอยล์เย็น 3 ปี แผงคอยล์ร้อนและอะไหล่ 1 ปี
รับประกันหลังการติดตั้งนาน 1 ปี
MODEL BTU SEER เบอร์ ดาว

ราคาโปรโมรชั่นพิเศษ

พร้อมติดตั้ง

 
FTKC09WV2S NEW 8,500 20.25 5 18,700 *ฟรีทุกอย่าง !!!
FTKC12WV2S NEW 11,900 20.00 5 21,500 *ฟรีทุกอย่าง !!!
FTKC15WV2S NEW 14,300 20.43 5 25,500
*ฟรีทุกอย่าง !!!
FTKC18WV2S NEW 17,700 21.13 5 28,400 *ฟรีทุกอย่าง !!!
FTKC24WV2S NEW 20,500   20.02   5

40,200 *ฟรีทุกอย่าง !!!
FTKC28WV2S NEW 24,200 20.02 5  45,800 *ฟรีทุกอย่าง !!!

  หมายเหตู : แผงคอยล์เย็นและคอยล์ร้อนเป็นทองแดง

 
STREAMER INVERTER-น้ำยา R32
แอร์ DAIKIN รุ่น FTKZ SERIES อินเวอร์เตอร์ R32 สินค้าใหม่ 2022
คอมรับประกัน 5 ปี แผงคอยล์เย็น 3 ปี แผงคอยล์ร้อน 3 ปี อะไหล่ 1 ปี
รับประกันหลังการติดตั้งนาน 1 ปี
MODEL BTU SEER เบอร์ ดาว

ราคาโปรโมชั่นพิเศษ

พร้อมติดตั้ง

 
FTKZ09VV2S 8,500 24.70 5 25,500 *ฟรีทุกอย่าง !!!
FTKZ12VV2S 11,900 22.80 5 28,900 *ฟรีทุกอย่าง !!!
FTKZ15VV2S 14,300 24.00 5 33,500 *ฟรีทุกอย่าง !!!
FTKZ18VV2S 17,700 22.80 5 36,900 *ฟรีทุกอย่าง !!!
FTKZ24VV2S 24,200   20.40 5 49,900 *ฟรีทุกอย่าง !!!
             
หมายเหตู : แผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อนเป็นอลูมิเนียมอัลลอย
STREAMER INVERTER-น้ำยา R32
แอร์ DAIKIN รุ่น FTKM-W SERIES สินค้าใหม่ 2022    
คอมรับประกัน 5 ปี แผงคอยล์เย็น 3 ปี แผงคอยล์ร้อน 3 ปี อะไหล่ 1 ปี
รับประกันหลังการติดตั้งนาน 1 ปี
MODEL BTU SEER เบอร์ ดาว

ราคาโปรโมชั่นพิเศษ

พร้อมติดตั้ง

 
FTKM09WV2S 9,200 21.19 5   22,500 *ฟรีทุกอย่าง !!!
FTKM12WV2S 12,300 21.99 5   25,600 *ฟรีทุกอย่าง !!!
FTKM15WV2S 15,000 22.17 5  29,500 *ฟรีทุกอย่าง !!!
FTKM18WV2S 18,100 22.16 5  32,900
*ฟรีทุกอย่าง !!!
 FTKM24WV2S  24,200  20.13 5     47,500  *ฟรีทุกอย่าง !!!
             
 หมายเหตู : แผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อนเป็นอลูมิเนียมอัลลอย
 
แอร์ DAIKIN SMART Series รุ่น FAVF INVERTER สินค้าใหม่ 2022
คอมรับประกัน 5 ปี แผงคอยล์เย็น 3 ปี แผงคอยล์ร้อน 3 ปี อะไหล่ 1 ปี
รับประกันหลังการติดตั้งนาน 1 ปี
 FAVF30WV2S 30,000   17.70  5   41,900   *ฟรีทุกอย่าง !!!
FAVF36UV2S 36,200 18.31 5   46,900 *ฟรีทุกอย่าง !!!

   หมายเหตู : แผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อนเป็นอลูมิเนียมอัลลอย