1banner logo3
1misterair3
2FREE ok

 แอร์แคเรียร์ Carrier 

 

 
                                                 

แอร์แคเรีย โปรโมชั่นราคาพิเศษ !!!

วันนี้ - 15 มิถุนายนนี้ (จำนวนจำกัด)

แอร์ Carrier รุ่น RANGER น้ำยา R-32 แบบติดผนัง รีโมทไร้สาย สินค้าใหม่ล่าสุด 2021
                                      *รับประกันคอมเพรสเซอร์ 7 ปี อะไหล่ 3 ปี
MODEL BTU SEER เบอร์ ดาว ราคาพร้อมติดตั้ง  
42/38ABF010 9,400 14.64 5 10,500 บาท ***ฟรีทุกอย่าง !!!
42/38ABF013 12,200 13.07 5 - 11,500 บาท ***ฟรีทุกอย่าง !!!
42/38ABF018 18,300 13.17 5 - 16,500 บาท ***ฟรีทุกอย่าง !!!
42/38ABF025 25,000 13.38 5 - 22,500 บาท ***ฟรีทุกอย่าง !!!

 หมายเหตู : แผงคอล์ยร้อนเป็นทองแดง

 
แอร์ Carrier รุ่น EVEREST SERIES(ถาดน้ำทิ้งถอดได้) น้ำยา R-32 แบบติดผนัง รีโมทไร้สาย สินค้าใหม่ 
*รับประกันคอมเพรสเซอร์ 7 ปี อะไหล่ 3 ปี
MODEL BTU SEER เบอร์ ดาว ราคาพร้อมติดตั้ง  
42/38TSGS010 9,200 13.58 5 -  11,200 บาท ***ฟรีทุกอย่าง !!!
42/38TSGS013 12,200 13.45 5 -  12,200 บาท ***ฟรีทุกอย่าง !!!
42/38TSGS018 18,000 13.44 5 - 16,900 บาท  ***ฟรีทุกอย่าง !!!
42/38TSGS025 24,200 14.19 5  21,500 บาท ***ฟรีทุกอย่าง !!!

 หมายเหตู : แผงคอล์ยร้อนเป็นทองแดง( ยกเว้นรุ่น 24,000 btu เป็น Aluminum Alloy)

                                                

แอร์ Carrier รุ่น GEMINI Series INVERTER น้ำยา R-32 แบบติดผนัง 

สินค้าใหม่ 

*รับประกันคอมเพรสเซอร์ 10 ปี อะไหล่ 5 ปี
MODEL BTU SEER เบอร์ ดาว ราคาพร้อมติดตั้ง  
42/38TEVGB010 8,500 16.45 5 -  11,700 บาท ***ฟรีทุกอย่าง !!!
42/38TEVGB013 12,000 16.24 5 -  13,700 บาท ***ฟรีทุกอย่าง !!!
42/38TEVGB018 18,000 17.57 5  18,900 บาท ***ฟรีทุกอย่าง !!!
42/38TEVGB024 20,400 17.06 5 -  23,400 บาท ***ฟรีทุกอย่าง !!!
42/38TEVGB028 25,200 18.97 5  27,300 บาท ***ฟรีทุกอย่าง !!!

 หมายเหตู : แผงคอล์ยร้อนเป็นทองแดง

 

แอร์ Carrier รุ่น ION-STRIKE Inverter น้ำยา R32 แบบติดผนัง รีโมทไร้สาย

สินค้าใหม่ 2021

*รับประกันคอมเพรสเซอร์ 10 ปี อะไหล่ 5 ปี
MODEL BTU SEER เบอร์ ดาว ราคาพร้อมติดตั้ง  
42/38TVBA010 9,200 19.00 5  13,900 บาท ***ฟรีทุกอย่าง !!!
42/38TVBA013 12,200 19.40 5  15,900 บาท ***ฟรีทุกอย่าง !!!
42/38TVBA016 15,300 17.90 5 17,900 บาท  ***ฟรีทุกอย่าง !!!
42/38TVBA018 18,000 18.15 5 21,400 บาท ***ฟรีทุกอย่าง !!!
42/38TVBA024 20,400  17.70 5*  25,400 บาท ***ฟรีทุกอย่าง !!!

หมายเหตู : แผงคอล์ยร้อนเป็นทองแดง

                                           

แอร์ Carrier รุ่น XinverterPlus น้ำยา R32 แบบติดผนัง รีโมทไร้สาย

                         ***สินค้าใหม่ล่าสุด 2021

                          *รับประกันคอมเพรสเซอร์ 10 ปี อะไหล่ 5 ปี
MODEL BTU SEER เบอร์ ดาว ราคาพร้อมติดตั้ง  
42/38TVAB010-W 9,200 24.00 5  16,500 บาท ***ฟรีทุกอย่าง !!!
42/38TVAB013-W 12,200 22.50 5  18,500 บาท ***ฟรีทุกอย่าง !!!
42/38TVAB018-W 18,000 22.50 5  25,200 บาท ***ฟรีทุกอย่าง !!!
42/38TVAB024-W 20,400  20.88 5  28,900 บาท

***ฟรีทุกอย่าง !!!

42/38TVAB028-W 25,200 24.00 5  31,900 บาท

***ฟรีทุกอย่าง !!!

42/38TVAB030-W 27,200 22.50 5 37,200 บาท 

***ฟรีทุกอย่าง !!!

42/38TVAB033-W 30,000 22.50 5  39,200 บาท

***ฟรีทุกอย่าง !!!

42/38TVAB036 36,000 20.88 5  44,200 บาท 

***ฟรีทุกอย่าง !!!

             
42/38TVAB010-B 9,200 24.00 5 15,900 บาท

***ฟรีทุกอย่าง !!!

42/38TVAB013-B 12,200 22.50 5 17,900 บาท

***ฟรีทุกอย่าง !!!

42/38TVAB018-B 18,000 22.50 5 24,700 บาท

***ฟรีทุกอย่าง !!!

42/38TVAB024-B 20,400 20.88 5 28,500 บาท

***ฟรีทุกอย่าง !!!

42/38TVAB028-B 25,200 24.00 5 31,900 บาท

***ฟรีทุกอย่าง !!!

42/38TVAB030-B 27,200 22.50 5 37,500 บาท

***ฟรีทุกอย่าง !!!

42/38TVAB033-B 30,000 22.50 5 39,500 บาท

***ฟรีทุกอย่าง !!!

 W-หน้ากากสีขาว   B-หน้ากากสีดำ   TVAB036 36,000BTU มีเฉพาะสีขาว

หมายเหตู : แผงคอล์ยร้อนเป็นทองแดง

                                            

แอร์ Carrier Inverter รุ่น Color Smart น้ำยา R32 แบบติดผนัง รีโมทไร้สาย

สินค้าใหม่ 2021

                                       *รับประกันคอมเพรสเซอร์ 10 ปี อะไหล่ 5 ปี
MODEL BTU SEER เบอร์ ดาว ราคาพร้อมติดตั้ง  
42/38TVCA010 9,200 24.00 5 19,300 บาท ***ฟรีทุกอย่าง !!!
42/38TVCA013 12,200 22.50 5 21,900 บาท ***ฟรีทุกอย่าง !!!
42/38TVCA018 18,000 17.50 5 25,900 บาท  ***ฟรีทุกอย่าง !!!

หมายเหตู : แผงคอล์ยร้อนเป็นทองแดง